İnsan Kaynakları Politikamız


Medisol, herkesin çalışmak isteyeceği ve çalışmaktan mutluluk duyacağı bir ortam oluşturup, şirket gelişimine katkı sağlayacak insan kaynağını bulmak, bu kaynağı sürekli kılmak ve verimliliği yüksek düzeyde tutmayı hedeflemiştir. Çünkü Medisol olarak en önemli kaynağımızın insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle önce insan ilkesini benimsemiş durumdayız.

 

Medisol, karşılıklı ilişkilerin saygı ve güvene dayandığı bir ortamda güvenilir, başkalarına karşı duyarlı, değişime açık, pazar odaklı, girişimci, çok boyutlu düşünebilen, iş birliğine açık, zorlayıcı hedefler karşısında yılmayan bireylerle çalışmayı amaçlamaktadır.