Ürünlerimiz / Yer Yüzey Dezenfektanları / TRİSALVA


Aldehitsiz - Fenolsüz Hassas Yüzeylere Uyumlu pH:7 Etken Maddeler: (%(w/w) Alkylethylbenzyldimethylammoniumchloride - 3,3 Didecyldimethylammoniumchloride - 3,3 Alkylbenzyldimethylammoniumchloride - 3,3 Non-iyonik tensitler - 3,3 Antimikrobiyal Özellikleri Bactericidal (Tb –MRSA dahil) Fungusid Virüs inaktive edicidir (HBV, HCV, HIV, Rota, Vaccinia, Adeno, Polio, Norowalk, Papova) Kullanım Alanları Kuvezler, yeni doğan üniteleri, prematüre servisleri Ameliyathane, yoğun bakım üniteleri ve doğum odalarındaki masa, lamba ve demirbaşları Dişhekimliği masa ve ekipman yüzeylerinde Hasta nakil araçları, acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar Hasta bakım ünitelerindeki, yatak başları, serum askıları, büro, el ve cilt temasının olduğu alanlar Acil servisler, saniter alanlar gibi ağır kokunun giderilmesi gereken ortamlar Musluk, kapı kolları, klozet, lavabo v.b. Hastabaşı LCD monitörler, pansuman arabaları ve ekipman yüzeyleri Radyolojik cihazların ve laboratuvar aletlerinin dış yüzeyleri Hemşire deskleri, masa ve sandalyeler Pansuman arabaları yüzeyleri Tekstil ve mobilya yüzeyleri Mikroskopların el ve cilt teması oldugu alanlar Ambalaj Bilgileri 4 x 5 L HDPE bidon 8 x 2,5 L HDPE bidon

TRİSALVA Konsantre Yüzey / Küvöz Dezenfektanı


   

1